នព្វន្ធ - តើវាជាអ្វីហើយអ្វីដែលជាខ្លឹមសាររបស់វា?

ឪពុកម្តាយជាច្រើនសុបិន្តថាកូនរបស់ពួកគេបានលូតលាស់ពិសេសក្លាយជាមោទនភាព។ ប្រសិនបើពួកគេមានមោទនភាពតែម្នាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់កុមារអ្នកដទៃទៀតត្រូវពន្លឿនកូនរបស់ពួកគេឱ្យទៅសាលារៀនពិសេសដែលពួកគេនឹងត្រូវបានជួយអភិវឌ្ឍការបង្កើត។ ក្នុងសា្ថនវិជ្ជាជីវៈមួយបែបនេះកុមាររៀនពីនព្វន្ធនៃការគិត។ តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្រ្ត?

នព្វន្ធ - តើវាគឺជាអ្វី?

នៅក្រោមនព្វន្ធស្មារតីវាជាទម្លាប់ដើម្បីយល់ពីកម្មវិធីនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគិតនិងសភាវគតិច្នៃប្រឌិតដោយការគណនានព្វន្ធលើគណនី។ វិធីសាស្រ្តនៃការនព្វន្ធផ្លូវចិត្តត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សិស្សសាលាពីបួនទៅដប់ប្រាំបីឆ្នាំ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី 2 ពាន់ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 52 នៅលើពិភពលោក។ លេខគណិតវិទ្យាជួយឱ្យកុមារអភិវឌ្ឍអឌ្ឍគោលទាំងពីរនៃខួរក្បាល។

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការលេខនព្វន្ធ?

ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តសំខាន់ៗមាតាបិតាគួរយល់ពីសារៈសំខាន់នៃនព្វន្ធស្មារតី។ ដោយមានជំនួយពីនាងកុមារនឹងអាច:

អរគុណចំពោះសកម្មភាពបែបនេះសិស្សអាចអភិវឌ្ឍតក្កវិជ្ជានិងរៀនគណនេយ្យផ្លូវចិត្ត។ លើសពីនេះទៀតកុមារនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីៗ។ នៅមេរៀនបែបនេះវាតែងតែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍និងសប្បាយរីករាយ: គំរូគណិតវិទ្យាអាចត្រូវបានជំនួសដោយរបាំបទចំរៀងនិងកំណាព្យ។ មានការងារលើការឧស្សាហ៍ព្យាយាមការយកចិត្តទុកដាក់ការទំនាក់ទំនង ការស្រមើលស្រមៃ និងវិចារណញាណ។

ការអនុវត្តនព្វន្ធ

គណិតវិទ្យាផ្លូវចិត្តត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនពិសេស។ សម្រាប់រយៈពេលនៃការអប់រំទាំងអស់កុមារត្រូវឆ្លងពីដប់ទៅដប់ពីរកម្រិត។ កម្រិតដូចគ្នានេះមានរយៈពេលមិនលើសពីបួនខែ។ ថ្នាក់ត្រូវតែត្រូវបានចូលរួមម្តងឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ក្នុងមួយឆ្នាំកន្លះកុមារអាចធ្វើការគណនាខុស ៗ គ្នាដោយប្រើលេខ 4 ឬ 5 ខ្ទង់នៅក្នុងចិត្ត។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើឧបករណ៍ពិសេសដែលមានលក្ខណៈដូចពិន្ទុពិន្ទុ។ ដំបូងកុមារត្រូវរៀនពីរបៀបធ្វើការជាមួយវាម្រាមដៃឆ្អឹងដោយម្រាមដៃរបស់ពួកគេ។

នព្វន្ធ - សម្រាប់និងប្រឆាំង

បច្ចេកទេសនេះមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនឪពុកម្តាយទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងពីអ្វីដែលគណិតវិទ្យាបង្រៀនទេ។ ក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកទេសនេះគឺ:

 1. កុមាររៀនចេះរាប់ឱ្យបានលឿន។
 2. អរគុណដល់ការជំរុញឱ្យមានចលនាសាច់ដុំល្អអឌ្ឍគោលខាងឆ្វេងនឹងវិវឌ្ឍទៅជាសិស្សសាលា។
 3. សិស្សសាលាជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងមុខវិជ្ជាសាលាជាច្រើន។
 4. កុមារអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងជាច្រើន។

មិនមែនឪពុកម្ដាយទាំងអស់កត់សម្គាល់ពីផលវិបាកវិជ្ជមាននៃលេខនព្វន្ធលើសិស្សសាលាទេ។ ក្នុងចំណោមការសង្កេតអវិជ្ជមាន:

 1. នៅសាលារៀនកូនក្មេងកំពុងប្រញាប់ហើយធ្វើកំហុសជាច្រើន។
 2. ការដោះស្រាយគំរូលំបាកនៅក្នុងចិត្តសិស្សម្នាក់មិនអាច គិតឡូជីខល ទេវាពិបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ។

អក្សរសាស្ត្រស្មារតីគឺល្អ

គ្រូនិងឪពុកម្ដាយជាច្រើនកត់សម្គាល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការខិតខំនេះ។ សូមអរគុណចំពោះមេរៀននៃគណិតវិទ្យាផ្លូវចិត្ត:

 1. អ្នកអាចអភិវឌ្ឍជំនាញម៉ូទ័រ។
 2. កុមារអាច អភិវឌ្ឍការចងចាំ ។ សូមអរគុណដល់បច្ចេកទេសនេះសិស្សអាចរៀនកំណាព្យបទចំរៀងពាក្យបរទេសបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
 3. សិស្សសាលារៀនចេះរាប់ឱ្យបានលឿន។ បច្ចេកទេសនៃគណិតវិទ្យាបែបនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារមិនត្រឹមតែនៅសាលារៀនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅអនាគតនៅពេលពេញវ័យផងដែរ។

នព្វន្ធ - គុណវិបត្តិ

មុននឹងសម្រេចចិត្តបង្រៀនកូនវិធីនេះឪពុកម្តាយព្យាយាមស្វែងយល់ពីលេខនព្វន្ធនៃផ្លូវចិត្តនិងថាតើមានហានិភ័យសម្រាប់សិស្សដែរឬទេ។ តិចតួចនៃគណិតវិទ្យាផ្លូវចិត្តក្នុងតម្លៃនៃថ្នាក់។ មិនមែនឪពុកម្តាយទាំងអស់ដែលពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់អាចបង់ថ្លៃការសិក្សារបស់កុមារនៅក្នុងសាលាពិសេសមួយ។ លើសពីនេះទៀតម្ដាយនិងឪពុកនិយាយថាបន្ទាប់ពីមេរៀនបែបនេះកុមារបានឈប់គិតតក្កហើយជាញឹកញាប់នៅវិទ្យាល័យគឺប្រញាប់និងធ្វើកំហុស។ អ្នកជំនាញអះអាងថាវាល្អប្រសើរជាងក្នុងការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តសម្រាប់កុមារដែលមានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យា។

សៀវភៅលើលេខស្មារតី

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយនៅតែមានការសង្ស័យថាតើកុមារត្រូវការចំណេះដឹងបែបនេះអក្សរសិល្ប៍នឹងជួយធ្វើឱ្យជម្រើសត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេនឹងប្រាប់ពីនព្វន្ធផ្លូវចិត្តនៃសៀវភៅដែលមានការអភិវឌ្ឍន៏:

 1. លោក Vorontsova "ទេពកោសល្យគណិតវិទ្យា: បច្ចេកទេសនៃការរាប់ - មុនពេលដើរ" - ពិពណ៌នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃបច្ចេកទេសនេះ។
 2. លោក Arthur, លោក Michael "វេទមន្តនៃលេខ។ ការគណនាខួរក្បាលក្នុងគំនិតនិងភាពជឿនលឿនគណិតវិទ្យាផ្សេងទៀត " - ពិពណ៌នាអំពីល្បិចដ៏សាមញ្ញដែលអ្នកអាចរៀនធ្វើប្រតិបត្តិការខុសៗគ្នាជាមួយនឹងលេខធំ ៗ នៅក្នុងចិត្ត។
 3. K. Bortolato "កំណត់" រៀនដើម្បីរាប់។ លេខរហូតដល់ 20 " គឺជាឧបករណ៍ពិសេសថ្មីមួយដែលជួយកុមាររៀនពីគណនី។
 4. ក។ បេនយ៉ាមីន "គណិតវិទ្យាអាថ៌កំបាំងនៃគណិតវិទ្យាផ្លូវចិត្ត" - នៅក្នុងសំណុំបែបបទដែលអាចចូលដំណើរការបានប្រាប់ពីសារៈសំខាន់នៃនព្វន្ធស្មារតី។
 5. អេសធី Ertash "នព្វន្ធ។ ការបន្ថែមនិងការដក " - សៀវភៅសម្រាប់កុមារពី 4 ទៅ 6 ឆ្នាំ។ សូមអរគុណដល់ការបង្រៀននេះកុមារនឹងអាចរៀនពីមូលដ្ឋាននៃនព្វន្ធស្មារតី។
 6. Abacus - កណ្តាល "លេខស្មារតី" - លំហាត់សាមញ្ញសម្រាប់សិស្សសាលាត្រូវបានពិពណ៌នា។